Đêm 13.8, ca sĩ hải ngoại Thanh Hà sẽ có một đêm nhạc riêng tại phòng trà WE (TP.HCM). Khác với các ca sĩ thường lấy một bài hát làm chủ đề đêm nhạc, ...
That's All